Karsten Nilsen


Med over 20-års erfaring fra forskjellige psykiatriske institusjoner som RASP (spisevegring), DPS (psykose, schizofreni, personlighetsforstyrrelser, angst, depresjon m.m.), spesialpsykiatri (tvungen psykisk helsevern), akuttpsykiatri (rus og psykose), eget terapeutisk virke (med spesialfelt; angst, stress og depresjon), idrett- og prestasjonpsykologi og som konsulent ved Idrettens Helsesenter innenfor fagfeltet "arbeidsrettet rehabilitering" m.m. har det festet seg et par ting som er viktig med tanke på å få til atferdsendring og ikke minst ift å opprettholde. I den forbindelse har jeg stor sans for den atferdspsykologiske tilnærmingen "aksept og forpliktelsesterapi" (ACT) hvor fokuset i langt sterkere grad er rettet mot atferd, som inkluderer måter å mæte vanskelige og hemmende følelser, fornemmelser og tanker på. 

I mitt virke som terapeut, kursholder, coach inkluderer jeg også prinsipper fra kognitiv atferdsterapi, men ikke minst fra tilnærmingen "Mindfulness Basert Stress Reduksjon" som jeg også har skrevet en masteroppgave om på Handelshøyskolen BI.  


Relevant utdanning​


UNIVERSITET - HØYSKOLER - KURS​​​


 • Master of managment (organisasjonspsykologi/ledelse), Handelshøyskolen BI
 • Bachelor; Psykologi (UiT)
 • Masterfag: «Sport Psychology» (idrettspsykologi), Norges Idrettshøgskole
 • Vid.utd: Kognitiv atferdsterapi 1 (Høgskolen i Sogn og Fjordane - Norsk Forening for Kognitiv Terapi)
 • Vid.utd: Kognitiv atferdsterapi 2 (Høgskolen i Sogn og Fjordane - Norsk Forening for Kognitiv Terapi)
 • Masterfag: «Mennesket, psykiske lidelser og det sosiale miljøet» (Høgskolen i Buskerud)
 • Prestasjonspsykologi 1 (Høgskolen i Molde)
 • Prestasjonspsykologi 2 (Høgskolen i Molde)
 • Idrettspsykologi (Høgskolen i Bergen)
 • Filosofisk praksis (UiO)


Annen utdanning/kurs:​​


 • Aksept- og forpliktelsesterapi (ACT) - Dr. Russ Harris (online)
 • Fordypning: Aksept- og forpliktelsesterapi for Depresjon og Angstlidelser - Dr. Russ Harris (online)
 • ACT Immersion - An introduction to ACT as a process-based therapy - Dr. Steven C. Hayes
 • Integrating Mindfulness and CBT - Beck Institute (online)
 • Mental rådgiverutdannelse I – II - III; Svensk idrottpsykologisk förening og Riksidrottsforbundet (Sverige)
 • The Science of Happiness - UC Berkeley (online)
 • Mindfulness and Resilience to Stress at Work - UC Berkeley (online)
 • Praktisk idrettspsykologi I – II – III; Akershus idrettskrets
 • Mindfulness practitioner; Skand. Ledarhögskolen (Sverige)
 • «Den positive psykologien» (5 mnd online – Martin Seligman – Pennsylvania State University)
 • Certificate of executive positive psychology (Positive Change)
 • Kurs i Depresjonsmestring – KiD (kursleder)
 • Kurs i Belastningsmestring – KiB (kursleder)
 • "Tankevirus" (kursleder)
 • Krisepedagogikk
 • Innføring i kognitiv atferdsterapi (Fagakademiet)
 • Hypnoseterapeut (Hypnoseakademiet)
 • Norges Markedshøyskole


Idrettsbakgrunn:​​


 • Trent og konkurrert i karate i 35 år (flere NM-medaljer, siste i 2017, første i 1990 - senior)
 • Instruktør; Oslo Karateklubb
 • Personlig Trener; Valhall Trening & Terapisenter
 • Kickboxing - Krav Maga - Defendo - Sportsjujitsu - Bandy – Fotball – Håndball​​


Medlem:​​


 • Norsk forening for kognitiv terapi
 • Psykologiforbundet
 • European Federation of Sport Psychology
 • Norsk forening for oppmerksomhetsnærvær (mindfulness)
 • Mensa


Copyright © Robusthet